Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 470
(136 kB)
Informace Stálých komisí Senátu o činnosti za rok 2004
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je senátoři .

Tento tisk byl předložen Senátu dne 8.12.2004.

Senát zařadil tisk na svou 1. schůzi a projednal jej dne 16.12.2004.

Svým usnesením č. 22, v hlasování č. 25 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.