Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 47
(38 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 206/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Jan Grůza.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 12. 8. 2002. Vláda zaslala stanovisko 10. 9. 2002. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 11. 9. 2002 jako tisk 19/1 (připomínky).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 19
N. z. o přechodu věcí, práv a záv. ČR na kraje,obce, atd.

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 19/0 dne 9. 8. 2002. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0019.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 19. 9. 2002 (usnesení č. 25). Určil zpravodaje: Ladislav Šustr a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 9. 10. 2002 na 6. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 95).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 8. 11. 2002 usnesení doručené poslancům jako tisk 19/2 (pozměňovací návrhy).
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 5. 2. 2003 usnesení doručené poslancům jako tisk 19/3 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 18. 2. 2003 na 10. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 18. 2. 2003 na 10. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 19/4, který byl rozeslán 19. 2. 2003 v 13:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 27. 2. 2003 na 10. schůzi.
  Schválen návrh na opakování 2. čtení (hlasování č. 196, usnesení č. 299).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 27. 2. 2003 na 10. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 27. 2. 2003 na 10. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 19/5, který byl rozeslán 4. 3. 2003 v 16:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 5. 3. 2003 na 10. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 401, usnesení č. 346).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 11.3.2003.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 10.4.2003.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 11.3.2003.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Josef Vaculík, který přijal k tomuto tisku dne 27.3.2003 usnesení č. 55, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 47/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 4. schůzi a projednal jej dne 3.4.2003.

Svým usnesením č. 77, v hlasování č. 55 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 4.4.2003 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 150/2003.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 7. 4. 2003 poslancům jako tisk 19/6.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 7. 4. 2003 poslancům jako tisk 19/7.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 18. 4. 2003 na 14. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala ve znění schváleném Senátem (hlasování č. 279, usnesení č. 413).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 29. 4. 2003.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 12. 5. 2003.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 16. 5. 2003.

Témata EUROVOC: místní orgány státní správypřevod vlastnictvístavební pozemekveřejný majetekvztah mezi státem a regionemzemědělská půda