Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 46
(26 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Josef Janeček.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 18. 7. 2002. Vláda zaslala stanovisko 19. 8. 2002. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 20. 8. 2002 jako tisk 8/1 (souhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 8
Novela zákona o regulaci reklamy

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 8/0 dne 18. 7. 2002.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0008P.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 5. 9. 2002. Určil zpravodaje: Tomáš Teplík a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 9. 10. 2002 na 6. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.

  Projednávání pokračovalo 9. 10. 2002 na 6. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 94).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 18. 2. 2003 na 10. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 18. 2. 2003 na 10. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 8/4, který byl rozeslán 19. 2. 2003 v 13:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 27. 2. 2003 na 10. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 194, usnesení č. 298).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 11.3.2003.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 10.4.2003.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 11.3.2003.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Soňa Paukrtová, který přijal k tomuto tisku dne 27.3.2003 usnesení č. 56, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 46/1.

Další výbory:

Souhrnné pozměňovací návrhy byly rozdány jako senátní tisk č. 46/3.

Senát zařadil tisk na svou 4. schůzi.

Senát nepřijal k tisku usnesení.

Dne 4.4.2003 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 132/2003.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 11. 4. 2003.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 18. 4. 2003.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 24. 4. 2003.

Témata EUROVOC: kouřenínekalá reklamaomezování soutěžepropagacetabákový průmyslzdravotní politika