Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 44
(38 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Bohuslav Sobotka.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 52
Vládní návrh zákona o cenách - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 52/0 dne 25. 9. 2002.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 26. 9. 2002 (usnesení č. 29). Určil zpravodaje: Ing. Miloslav Vlček a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 8. 10. 2002 na 6. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 79).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 8. 11. 2002 usnesení doručené poslancům jako tisk 52/1 (doporučuje schválit).
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 26. 11. 2002 usnesení doručené poslancům jako tisk 52/2 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro evropskou integraci projednal navíc návrh zákona a vydal 10. 2. 2003 usnesení doručené poslancům jako tisk 52/3 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 18. 2. 2003 na 10. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 19. 2. 2003 na 10. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 52/4, který byl rozeslán 25. 2. 2003 v 16:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 27. 2. 2003 na 10. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 210, usnesení č. 301).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 11.3.2003.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 10.4.2003.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 11.3.2003.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Alexandr Novák, který přijal k tomuto tisku dne 26.3.2003 usnesení č. 49, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 44/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 4. schůzi a projednal jej dne 2.4.2003.

Svým usnesením č. 69, v hlasování č. 33 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 4.4.2003 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 124/2003.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 9. 4. 2003.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 18. 4. 2003.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 24. 4. 2003.

Témata EUROVOC: cena potravinhotové potravinyinformace pro spotřebitelejednotková cenamaloobchodní cenamaloobchodní prodejoznačení výrobku