Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 43
(26 kB)
Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2003
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Bohuslav Sobotka.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 170
Vl. n. z. o dluhopisech na úhradu schodku SR ČR na rok 2003

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 170/0 dne 13. 1. 2003.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 1. 2003 (usnesení č. 78). Určil zpravodaje: Mgr. Ing. Michal Kraus, Ph.D., MBA a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 21. 2. 2003 na 10. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 263).
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 21. 2. 2003 na 10. schůzi.
  Sněmovna s návrhem zákona nevyslovila souhlas. Návrh zákona 21. 2. 2003 na 10. schůzi přikázán k projednání výborům (usnesení č. 263).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 27. 2. 2003 usnesení doručené poslancům jako tisk 170/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 4. 3. 2003 na 10. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 4. 3. 2003 na 10. schůzi.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 6. 3. 2003 na 10. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 410, usnesení č. 351).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 11.3.2003.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 10.4.2003.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 11.3.2003.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Milan Balabán, který přijal k tomuto tisku dne 26.3.2003 usnesení č. 52, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 43/1.

Senát zařadil tisk na svou 4. schůzi a projednal jej dne 2.4.2003.

Svým usnesením č. 68, v hlasování č. 35 projednal tento tisk s výsledkem jednání - nezabývat se.

Dne 4.4.2003 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 120/2003.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 9. 4. 2003.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 18. 4. 2003.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 24. 4. 2003.

Témata EUROVOC: emise cenných papírůfinancování rozpočturozpočtový schodeksnižování dluhustátní rozpočetumořování veřejného dluhu