Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 42
(29 kB)
Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státního dluhu splatných v letech 2003 a 2004
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Bohuslav Sobotka.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 116
V. z. o dluh. prog. na úhradu dluhu splatných 2003 a 2004

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 116/0 dne 13. 11. 2002.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 15. 11. 2002. Určil zpravodaje: Ing. Martin Kocourek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor (rozhodnutí č. 14)

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 21. 2. 2003 na 10. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 262).
  Čtení proběhlo 21. 2. 2003 na 10. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 262).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 5 dní.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 27. 2. 2003 usnesení doručené poslancům jako tisk 116/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 4. 3. 2003 na 10. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 4. 3. 2003 na 10. schůzi.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 6. 3. 2003 na 10. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 409, usnesení č. 350).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 11.3.2003.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 10.4.2003.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 11.3.2003.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Milan Balabán, který přijal k tomuto tisku dne 26.3.2003 usnesení č. 50, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 42/1.

Senát zařadil tisk na svou 4. schůzi a projednal jej dne 2.4.2003.

Svým usnesením č. 67, v hlasování č. 31 projednal tento tisk s výsledkem jednání - nezabývat se.

Dne 4.4.2003 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 122/2003.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 9. 4. 2003.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 18. 4. 2003.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 24. 4. 2003.

Témata EUROVOC: emise cenných papírůfinanční trhpřevoditelný cenný papírsměnečné právoumořování veřejného dluhuveřejný dluh