Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 4
(31 kB)
Návrh zákona o přijetí rámcového úvěru Českou republikou od Evropské investiční banky na financování odstraňování povodňových škod z roku 2002
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Bohuslav Sobotka.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 101
Vl. n. zákona o přijetí rámcového úvěru ČR od EIB

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 101/0 dne 1. 11. 2002.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 7. 11. 2002 (usnesení č. 54). Určil zpravodaje: Ing. Miroslav Kalousek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 27. 11. 2002 na 8. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 27. 11. 2002 na 8. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 54, usnesení č. 173).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 6.12.2002.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 4.1.2003.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 6.12.2002.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Robert Kolář, který přijal k tomuto tisku dne 17.12.2002 usnesení č. 9, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 4/1.

Senát zařadil tisk na svou 2. schůzi a projednal jej dne 9.1.2003.

Svým usnesením č. 26, v hlasování č. 8 projednal tento tisk s výsledkem jednání - nezabývat se.

Dne 19.12.2002 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 574/2002.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 19. 12. 2002.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 20. 12. 2002.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 23. 12. 2002.

Témata EUROVOC: Evropská investiční bankafinancováníinvestiční úvěrpovodeňpřírodní katastrofa