Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 39
Informace vlády České republiky o přeletu a přistání letadel ozbrojených sil Egyptské arabské republiky na území České republiky

Navrhovatelem je ministr obrany Jaroslav Tvrdík.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 26.2.2003.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. PhDr. Jiří Pospíšil, který přijal k tomuto tisku dne 26.3.2003 usnesení č. 25, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 39/1.

Senát zařadil tisk na svou 4. schůzi a projednal jej dne 17.4.2003.

Svým usnesením č. 92, v hlasování č. 76 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.