Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 379
(21 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petra Buzková.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 687
Novela z. o vysokých školách - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 687/0 dne 3. 6. 2004.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).
  Zákon předložen Výboru pro evropskou integraci k předběžné konzultaci.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 3. 6. 2004 (usnesení č. 307). Určil zpravodaje: Mgr. Petr Pleva a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 17. 6. 2004 na 33. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 17. 6. 2004 na 33. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 62, usnesení č. 1163).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 22.6.2004.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 22.7.2004.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 22.6.2004.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. Václav Roubíček, který přijal k tomuto tisku dne 14.7.2004 usnesení č. 219, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 379/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 17. schůzi a projednal jej dne 22.7.2004.

Svým usnesením č. 487, v hlasování č. 9 projednal tento tisk s výsledkem jednání - nezabývat se.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 473/2004.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 28. 7. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 6. 8. 2004.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 17. 8. 2004.

Témata EUROVOC: svoboda usazovánísídlo právnické osobyvysokoškolské vzdělánívzdělávací programzahraniční podnik