Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 377
(154 kB)
Vládní návrh,kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Budapeštská úmluva o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských vodních cestách (CMNI)
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr dopravy Milan Šimonovský.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 10.6.2004.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 697.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 21.8.2004.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 22.6.2004.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Ivo Bárek, který přijal k tomuto tisku dne 14.7.2004 usnesení č. 328, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 377/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 18. schůzi a projednal jej dne 4.11.2004.

Svým usnesením č. 527, v hlasování č. 11 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Témata EUROVOC: nákladní dopravavnitrozemská vodní cestavnitrozemská vodní dopravaČeská republika