Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 376
(841 kB)
Žádost prezidenta republiky o vyslovení souhlasu Senátu Parlamentu České republiky s jmenováním soudce Ústavního soudu (JUDr. Ivana Janů)

Navrhovatelem je prezident republiky Václav Klaus.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 9.6.2004.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 9.8.2004.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 10.6.0204.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Václava Domšová, který přijal k tomuto tisku dne 14.7.2004 usnesení č. 110, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 376/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 17. schůzi a projednal jej dne 29.7.2004.

Svým usnesením č. 504, v hlasování č. 51 projednal tento tisk s výsledkem jednání - vyslovuje souhlas.