Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 343
(203 kB)
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 528
Novela z. o zaměstnanosti - související - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 528/0 dne 14. 11. 2003.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 13. 11. 2003 (usnesení č. 213). Určil zpravodaje: RSDr. Antonín Zralý a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

 • 1

  Čtení proběhlo 12. 12. 2003 na 23. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 821).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 24. 3. 2004 na 30. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 24. 3. 2004 na 30. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 528/2, který byl rozeslán 31. 3. 2004 v 9:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 7. 4. 2004 na 30. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 380, usnesení č. 1059).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 21.4.2004.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 21.5.2004.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 22.4.2004.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. Jan Hadrava, který nepřijal k tomuto tisku dne 5.5.2004 žádné usnesení. Průběh jednání je uveden v záznamu z jednání č. 3, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 343/1.

Senát zařadil tisk na svou 15. schůzi a projednal jej dne 13.5.2004.

Svým usnesením č. 432, v hlasování č. 43 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 17.5.2004 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 436/2004.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 18. 5. 2004 poslancům jako tisk 528/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 18. 5. 2004 poslancům jako tisk 528/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 24. 6. 2004 na 33. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 177, usnesení č. 1202).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 1. 7. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 12. 7. 2004.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 16. 7. 2004.

Témata EUROVOC: boj proti nezaměstnanostikrátkodobá nezaměstnanostmigrující pracovníkochrana dítětepodpora v nezaměstnanostipodpora zaměstnanostipolitika zaměstnanostipolitika zaměstnanosti EUzdravotně postižený pracovníkzprostředkovatelna práce