Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 34
(46 kB)
Návrh senátního návrhu zákona senátorů Martina Mejstříka a dalších, kterým se mění zákon č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou senátor Martin Mejstřík, senátor Josef Zoser, senátorka Václava Domšová, senátor Václav Roubíček, senátor Jaroslav Šula, senátor Jan Hadrava.

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 12.2.2003.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 20.3.2003.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 18.2.2003.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. MVDr. Jiří Liška, který přijal k tomuto tisku dne 26.3.2003 usnesení č. 22, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 34/1.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. MVDr. Jiří Liška, který přijal k tomuto tisku dne 22.10.2003 usnesení č. 94, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 34/5.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 4. schůzi a projednal jej dne 17.4.2003.

Svým usnesením č. 94, v hlasování č. 78 projednal tento tisk s výsledkem jednání - odročuje jednání.

Senát zařadil tisk na svou 4. schůzi a projednal jej dne 17.4.2003.

Svým usnesením č. 94, v hlasování č. 78 projednal tento tisk s výsledkem jednání - odročuje jednání.

Senát zařadil tisk na svou 11. schůzi a projednal jej dne 6.11.2003.

Svým usnesením č. 234, v hlasování č. 41 projednal tento tisk s výsledkem jednání - zamítá senátní návrh zákona.