Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 32
Informace vlády ČR o nasazení 6. polní nemocnice v Afghánistánu v rámci mise Mezinárodních bezpečnostních podpůrných sil ISAF

Navrhovatelem je ministr obrany Jaroslav Tvrdík.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 28.1.2003.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 187.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 4.2.2003.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. PhDr. Jiří Pospíšil, který přijal k tomuto tisku dne 26.3.2003 usnesení č. 24, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 32/1.

Senát zařadil tisk na svou 4. schůzi a projednal jej dne 17.4.2003.

Svým usnesením č. 90, v hlasování č. 74 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.

Témata EUROVOC: Afghánistánhumanitární pomocnemocniční zařízenízpůsob financování