Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 310
(124 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění zákona č. 78/2002 Sb.
Náhled podkladového materiálu

Tento Návrh zákona byl původně projednán jako senátní tisk č. 76.

Navrhovatelem je zástupce Senátu Jiří Stodůlka.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 4. 7. 2003.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 387
Novela z. o jednacím řádu Senátu

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 387/0 dne 4. 7. 2003.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 21. 8. 2003. Určil zpravodaje: JUDr. Stanislav Křeček a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 24. 10. 2003 na 22. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 694).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 20. 2. 2004 na 27. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 20. 2. 2004 na 27. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 387/5, který byl rozeslán 25. 2. 2004 v 10:40.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 27. 2. 2004 na 27. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 462, usnesení č. 940).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 12.3.2004.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 16.3.2004.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Ing. Pavel Janata, který přijal k tomuto tisku dne 24.3.2004 usnesení č. 89, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 310/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 14. schůzi a projednal jej dne 26.3.2004.

Svým usnesením č. 369, v hlasování č. 42 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 29.3.2004 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 172/2004.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 1. 4. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 6. 4. 2004.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 13. 4. 2004.

Témata EUROVOC: horní komorajednací řádjednací řád parlamentulegislativní procesparlamentní dokumentprávní spolupráce