Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 3
(40 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr vnitra Stanislav Gross.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 134
Vládní návrh zákona o matrikách

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 134/0 dne 15. 11. 2002.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 15. 11. 2002. Určil zpravodaje: JUDr. Stanislav Křeček a navrhl přikázat k projednání výborům: Petiční výbor (rozhodnutí č. 14)

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 27. 11. 2002 na 8. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 27. 11. 2002 na 8. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 167).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 5 dní.

 • V
  • Petiční výbor projednal návrh zákona a vydal 29. 11. 2002 usnesení doručené poslancům jako tisk 134/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 4. 12. 2002 na 8. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 4. 12. 2002 na 8. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 134/2, který byl rozeslán 4. 12. 2002 v 10:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 5. 12. 2002 na 8. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 176, usnesení č. 222).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 6.12.2002.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 4.1.2003.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 6.12.2002.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Jaroslav Kubera, který přijal k tomuto tisku dne 18.12.2002 usnesení č. 5, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 3/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 2. schůzi a projednal jej dne 19.12.2002.

Svým usnesením č. 25, v hlasování č. 7 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 19.12.2002 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 578/2002.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 19. 12. 2002.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 20. 12. 2002.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 23. 12. 2002.

Témata EUROVOC: dítěevidence obyvatelstvamanželstvíosobní stavpříjmenísmrt