Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 272
(139 kB)
Informace stálých komisí Senátu o činnosti za rok 2003
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je senátoři .

Tento tisk byl předložen Senátu dne 23.1.2004.

Senát zařadil tisk na svou 13. schůzi a projednal jej dne 29.1.2004.

Svým usnesením č. 346, v hlasování č. 141 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.