Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 26
Informace vlády ČR o rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v době od 1. ledna do 31. prosince 2003, na které se vztahuje rozhodovací pravomoc vlády ve smyslu čl. 43 odst. 5 písm. a) ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb.

Navrhovatelem je ministr obrany Jaroslav Tvrdík.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 20.1.2003.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 178.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 21.1.2003.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. PhDr. Jiří Pospíšil, který přijal k tomuto tisku dne 22.1.2003 usnesení č. 14, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 26/1.

Senát zařadil tisk na svou 4. schůzi a projednal jej dne 17.4.2003.

Svým usnesením č. 89, v hlasování č. 73 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.

Témata EUROVOC: NATOdelegace EPmezinárodní bezpečnostpozemní vojskaprogram EUusnesení parlamentuvojenská spoluprácevojenské letectvovojenský letounvojska v zahraničíČeská republika