Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 256
(23 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Tento Návrh zákona byl původně projednán jako senátní tisk č. 337.

Navrhovatelem je zástupce Senátu Jitka Seitlová.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 24. 4. 2003. Vláda zaslala stanovisko 21. 5. 2003. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 21. 5. 2003 jako tisk 298/1 (připomínky).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 298
Novela z.- trestní zákon

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 298/0 dne 23. 4. 2003. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0298.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 21. 5. 2003 (usnesení č. 143). Určil zpravodaje: JUDr. Hana Šedivá a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 25. 6. 2003 na 18. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 540).

 • V
  • Petiční výbor projednal návrh zákona a vydal 8. 10. 2003 usnesení doručené poslancům jako tisk 298/2 (pozměňovací návrhy).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 20. 10. 2003 usnesení doručené poslancům jako tisk 298/3 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona v obecné rozpravě 22. 10. 2003 na 22. schůzi vrácen výborům k novému projednání (hlasování č. 77, usnesení č. 683).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 27. 11. 2003 na 23. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 27. 11. 2003 na 23. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 298/5, který byl rozeslán 5. 12. 2003 v 11:45.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 10. 12. 2003 na 23. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 717, usnesení č. 804).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 5.1.2004.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 4.2.2004.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 6.1.2004.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Ing. Pavel Janata, který přijal k tomuto tisku dne 14.1.2004 usnesení č. 69, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 256/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 13. schůzi a projednal jej dne 29.1.2004.

Svým usnesením č. 348, v hlasování č. 143 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 2.2.2004 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 91/2004.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 2. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 13. 2. 2004.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 17. 2. 2004.