Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 233
(92 kB)
Návrh senátního návrhu zákona senátorů Jana Hadravy a dalších, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím ústavního zákona č. ?.., kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou senátor Jan Hadrava, senátor Petr Fejfar, senátorka Helena Rögnerová, senátorka Václava Domšová, senátor Josef Zoser, senátor Jiří Zlatuška, senátorka Soňa Paukrtová, senátor Martin Mejstřík, senátor Zdeněk Bárta.

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 11.12.2003.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 8.3.2004.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 6.1.2004.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Jaromír Volný, který přijal k tomuto tisku dne 25.2.2004 usnesení č. 78, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 233/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 14. schůzi a projednal jej dne 18.3.2004.

Svým usnesením č. 353, v hlasování č. 5 projednal tento tisk s výsledkem jednání - odročuje jednání.

Senát zařadil tisk na svou 17. schůzi a projednal jej dne 22.7.2004.

Svým usnesením č. 491, v hlasování č. 18 projednal tento tisk s výsledkem jednání - odročuje jednání.

Senát zařadil tisk na svou 3. schůzi.

Senát nepřijal k tisku usnesení.