Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 229
(35 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 229/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 492/2000 Sb., a některé další zákony, a zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Vlastimil Aubrecht.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 16. 4. 2003. Vláda zaslala stanovisko 14. 5. 2003. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 14. 5. 2003 jako tisk 289/1 (připomínky).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 289
N.novely z. o FNM

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 289/0 dne 12. 4. 2003. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0289.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 5. 2003 (usnesení č. 139). Určil zpravodaje: Ing. Jaroslav Gongol, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 24. 6. 2003 na 18. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 536).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 18. 9. 2003 usnesení doručené poslancům jako tisk 289/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 16. 10. 2003 na 22. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 16. 10. 2003 na 22. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 289/3, který byl rozeslán 17. 10. 2003 v 16:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 25. 11. 2003 na 23. schůzi.
  Schválen návrh na opakování 2. čtení (hlasování č. 94, usnesení č. 760).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 26. 11. 2003 na 23. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 26. 11. 2003 na 23. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 289/4, který byl rozeslán 26. 11. 2003 v 18:30.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 2. 12. 2003 na 23. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 311, usnesení č. 789).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 4.12.2003.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 5.1.2003.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 4.12.2003.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Josef Vaculík, který přijal k tomuto tisku dne 10.12.2003 usnesení č. 192, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 229/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 12. schůzi a projednal jej dne 17.12.2003.

Svým usnesením č. 285, v hlasování č. 92 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 17.12.2003 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 480/2003.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 19. 12. 2003.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 19. 12. 2003.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 29. 12. 2003.