Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 227
(64 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr spravedlnosti Karel Čermák.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 353
Novela z. o výkonu trestu odnětí svobody

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 353/0 dne 13. 6. 2003.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 12. 6. 2003 (usnesení č. 155). Určil zpravodaje: JUDr. Zuzka Bebarová Rujbrová a navrhl přikázat k projednání výborům: Petiční výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 8. 7. 2003 na 18. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 619).

 • V
  • Petiční výbor projednal návrh zákona a vydal usnesení doručené poslancům jako tisk 353/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 22. 10. 2003 na 22. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 22. 10. 2003 na 22. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 353/2, který byl rozeslán 23. 10. 2003 v 11:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 4. 11. 2003 na 22. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 603, usnesení č. 751).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 20.11.2003.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 22.12.2003.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 21.11.2003.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Ing. Pavel Janata, který přijal k tomuto tisku dne 10.12.2003 usnesení č. 63, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 227/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 12. schůzi a projednal jej dne 17.12.2003.

Svým usnesením č. 280, v hlasování č. 82 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 22.12.2003 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 52/2004.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 23. 12. 2003 poslancům jako tisk 353/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 23. 12. 2003 poslancům jako tisk 353/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 14. 1. 2004 na 26. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 14, usnesení č. 892).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 21. 1. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 30. 1. 2004.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 5. 2. 2004.

Témata EUROVOC: dolní komoranápravně výchovné zařízenísložení parlamentuvězeňvězeňské právovýkon trestu