Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 225
(463 kB)
Návrh zákona o veřejných zakázkách
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr pro místní rozvoj Pavel Němec.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 363
Vládní n. z. o veřejných zakázkách - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 363/0 dne 13. 6. 2003.
  Zákon předložen Výboru pro evropskou integraci k předběžné konzultaci.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 12. 6. 2003 (usnesení č. 155). Určil zpravodaje: Ing. Miloslav Kala a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 26. 6. 2003 na 18. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 561).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 15. 10. 2003 na 22. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 15. 10. 2003 na 22. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 363/3, který byl rozeslán 21. 10. 2003 v 17:00.
  Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě podaných pozměňovacích návrhů s právem EU 0363S.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 30. 10. 2003 na 22. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 408, usnesení č. 729).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 20.11.2003.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 22.12.2003.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 21.11.2003.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Robert Kolář, který přijal k tomuto tisku dne 4.12.2003 usnesení č. 180.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Robert Kolář, který přijal k tomuto tisku dne 10.12.2003 usnesení č. 189, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 225/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 12. schůzi a projednal jej dne 17.12.2003.

Svým usnesením č. 278, v hlasování č. 78 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 17.12.2003 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 40/2004.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 1. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 20. 1. 2004.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 26. 1. 2004.

Témata EUROVOC: veřejná zakázkavypsání soutěže