Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 22
(95 kB)
Návrh senátního návrhu ústavního zákona senátorů Heleny Rögnerové a dalších, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb., ústavního zákona č. 300/2000 Sb., ústavního zákona č. 395/2001 Sb. a ústavního zákona č. 448/2001 Sb.
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je senátoři Helena Rőgnerová, Václava Domšová, Jitka Seitlová, Josef Zoser, Josef Zieleniec a další.

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 14.1.2003.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 13.5.2003.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 14.1.2003.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. JuDr. Dagmar Lastovecká, který přijal k tomuto tisku dne 15.5.2003 usnesení č. 23, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 22/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 6. schůzi a projednal jej dne 22.5.2003.

Svým usnesením č. 133, v hlasování č. 24 projednal tento tisk s výsledkem jednání - zamítá senátní návrh zákona.