Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 219
(61 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 261
V. n. z. měnící zákoník práce - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 261/0 dne 19. 3. 2003.
  Zákon předložen Výboru pro evropskou integraci k předběžné konzultaci.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 20. 3. 2003 (usnesení č. 109). Určil zpravodaje: Ing. Alena Páralová a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

 • 1

  Čtení proběhlo 11. 4. 2003 na 14. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 389).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 16. 10. 2003 na 22. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 16. 10. 2003 na 22. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 261/4, který byl rozeslán 17. 10. 2003 v 16:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 30. 10. 2003 na 22. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 329, usnesení č. 728).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 20.11.2003.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 22.12.2003.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 21.11.2003.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. Milan Štěch, který přijal k tomuto tisku dne 3.12.2003 usnesení č. 40, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 219/1.

Další výbory:

Souhrnné pozměňovací návrhy byly rozdány jako senátní tisk č. 219/6.

Senát zařadil tisk na svou 12. schůzi a projednal jej dne 10.12.2003.

Svým usnesením č. 265, v hlasování č. 34 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 15.12.2003 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 46/2004.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 17. 12. 2003 poslancům jako tisk 261/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 17. 12. 2003 poslancům jako tisk 261/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 14. 1. 2004 na 26. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 10, usnesení č. 889).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 15. 1. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 29. 1. 2004.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 5. 2. 2004.

Témata EUROVOC: pracovní právopřibližování legislativypřístup k zaměstnánírovné zacházenízákoník práce