Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 217
(59 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr průmyslu a obchodu Milan Urban.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 345
Novela z. o investičních pobídkách

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 345/0 dne 10. 6. 2003.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 12. 6. 2003 (usnesení č. 155). Určil zpravodaje: Ing. Miloš Melčák, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 1. 7. 2003 na 18. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 574).

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 30. 9. 2003 usnesení doručené poslancům jako tisk 345/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 14. 10. 2003 na 22. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 14. 10. 2003 na 22. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 345/2, který byl rozeslán 15. 10. 2003 v 19:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 29. 10. 2003 na 22. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 200, usnesení č. 697).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 14.11.2003.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 15.12.2003.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 18.11.2003.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Robert Kolář, který přijal k tomuto tisku dne 26.11.2003 usnesení č. 177, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 217/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 12. schůzi a projednal jej dne 10.12.2003.

Svým usnesením č. 264, v hlasování č. 24 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 15.12.2003 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 19/2004.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 29. 12. 2003.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 31. 12. 2003.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 8. 1. 2004.

Témata EUROVOC: daňová úlevadočasný výborinvestiční podporainvestiční úvěrparlamentní kontrolaparlamentní výborpodpora investicpodpora zaměstnanostipodpůrná politikaregionální pomocrekvalifikacetajná služba