Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 216
(48 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr spravedlnosti Karel Čermák.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 284
V. n. z. o Ústavním soudu

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 284/0 dne 8. 4. 2003.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 9. 4. 2003 (usnesení č. 119). Určil zpravodaje: JUDr. Stanislav Křeček a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 16. 5. 2003 na 16. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 447).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 22. 10. 2003 na 22. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 22. 10. 2003 na 22. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 284/2, který byl rozeslán 23. 10. 2003 v 11:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 4. 11. 2003 na 22. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 578, usnesení č. 749).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 14.11.2003.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 15.12.2003.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 18.11.2003.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jiří Stodůlka, který přijal k tomuto tisku dne 26.11.2003 usnesení č. 57, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 216/1.

Senát zařadil tisk na svou 12. schůzi a projednal jej dne 11.12.2003.

Svým usnesením č. 275, v hlasování č. 62 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 15.12.2003 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 83/2004.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 29. 12. 2003.
  Prezident zákon nepodepsal a 12. 1. 2004 vrátil zpět sněmovně.
  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen prezidentovi rozdán poslancům jako tisk 284/3.
  Stanovisko prezidenta rozdáno poslancům jako tisk 284/4.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Hlasování o zákonu vráceném prezidentem proběhlo 10. 2. 2004 na 27. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 38, usnesení č. 897).

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 12. 2. 2004.