Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 213
(290 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou ministr zemědělství Jaroslav Palas, ministr životního prostředí Libor Ambrozek.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 352
Novela z. o vodách (vodní zákon) - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 352/0 dne 12. 6. 2003.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 12. 6. 2003 (usnesení č. 155). Určil zpravodaje: Ing. Veronika Nedvědová a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 27. 6. 2003 na 18. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 564).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 21. 10. 2003 na 22. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 21. 10. 2003 na 22. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 352/3, který byl rozeslán 22. 10. 2003 v 18:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 24. 10. 2003 na 22. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 173, usnesení č. 691).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 14.11.2003.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 15.12.2003.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 18.11.2003.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jan Fencl, který nepřijal k tomuto tisku dne 26.11.2003 žádné usnesení. Průběh jednání je uveden v záznamu z jednání č. 9, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 213/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 12. schůzi a projednal jej dne 11.12.2003.

Svým usnesením č. 274, v hlasování č. 60 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 15.12.2003 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 20/2004.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 29. 12. 2003.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 7. 1. 2004.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 13. 1. 2004.

Témata EUROVOC: ochrana životního prostředípřibližování legislativyvodavodní prostředívodohospodářské stavbyúprava vody