Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 212
(429 kB)
Návrh zákona o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace)
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 242
V. n. z. o uznávání odborné kvalifikace - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 242/0 dne 11. 3. 2003.
  Zákon předložen Výboru pro evropskou integraci k předběžné konzultaci.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 3. 2003 (usnesení č. 105). Určil zpravodaje: Mgr. Soňa Marková a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro evropskou integraci

 • 1

  Čtení proběhlo 11. 4. 2003 na 14. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 388).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 14. 10. 2003 na 22. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 14. 10. 2003 na 22. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 242/2, který byl rozeslán 15. 10. 2003 v 17:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 23. 10. 2003 na 22. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 98, usnesení č. 686).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 14.11.2003.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 15.12.2003.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 18.11.2003.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. Václav Roubíček, který přijal k tomuto tisku dne 3.12.2003 usnesení č. 122, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 212/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 12. schůzi a projednal jej dne 10.12.2003.

Svým usnesením č. 266, v hlasování č. 35 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 15.12.2003 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 18/2004.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 29. 12. 2003.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 7. 1. 2004.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 13. 1. 2004.

Témata EUROVOC: odborná kvalifikacepolitika zaměstnanosti EUsvoboda poskytovat službyuznání diplomuuznání studiavolný pohyb pracovníků