Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 210
(169 kB)
Návrh zákona o místním referendu a o změně některých zákonů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr vnitra Stanislav Gross.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 255
V. n. z. o místním referendu

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 14.11.2003.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 18.11.2003.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Petr Fejfar, který přijal k tomuto tisku usnesení č. 47, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 210/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 12. schůzi a projednal jej dne 11.12.2003.

Svým usnesením č. 269, v hlasování č. 54 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 15.12.2003 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 22/2004.

Prezident republiky

  • P

    Zákon doručen prezidentovi k podepsání 29. 12. 2003.
    Prezident zákon podepsal.
    Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 31. 12. 2003.

Sbírka zákonů

  • VL

    Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 8. 1. 2004.

Témata EUROVOC: místní volbyobecreferendumvolební systém