Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 202
Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o zřízení Mezinárodní organizace pro révu vinnou a víno, podepsanou v Paříži dne 18. července 2001

Navrhovatelem je ministr zemědělství Jaroslav Palas.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 12.11.2003.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 246.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 25.11.2003.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Josef Vaculík, který přijal k tomuto tisku dne 10.12.2003 usnesení č. 191, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 202/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 12. schůzi a projednal jej dne 11.12.2003.

Svým usnesením č. 273, v hlasování č. 58 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Dopisem ze dne 12.12.2003 seznámil předseda Senátu prezidenta republiky, předsedu Poslanecké sněmovny a předsedu vlády s rozhodnutím Senátu - dává souhlas k ratifikaci mezinárodní smlouvy.

Témata EUROVOC: mezinárodní dohodavinicevinohradnictvívínoČeská republika