Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 2
(254 kB)
Návrh zákona o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr vnitra Stanislav Gross.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 51
Vl. n. z. o volbách do Evropského parlamentu - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 51/0 dne 20. 9. 2002.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 26. 9. 2002 (usnesení č. 29). Určil zpravodaje: JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D. a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 8. 10. 2002 na 6. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 77).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 26. 11. 2002 na 8. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 26. 11. 2002 na 8. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 51/3, který byl rozeslán 27. 11. 2002 v 11:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 3. 12. 2002 na 8. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 133, usnesení č. 201).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 6.12.2002.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 6.12.2002.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. JuDr. Dagmar Lastovecká, který přijal k tomuto tisku dne 18.12.2002 usnesení č. 4, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 2/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 2. schůzi a projednal jej dne 9.1.2003.

Svým usnesením č. 38, v hlasování č. 27 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 15.1.2003 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 62/2003.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 13. 1. 2003 poslancům jako tisk 51/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 13. 1. 2003 poslancům jako tisk 51/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 18. 2. 2003 na 10. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 25, usnesení č. 244).

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 26. 2. 2003.

Témata EUROVOC: Evropský parlamentevropské volbyevropský volební systémČeská republika