Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 196
(843 kB)
Žádost prezidenta republiky o vyslovení souhlasu Senátu Parlamentu České republiky s jmenováním soudce Ústavního soudu (JUDr. Jiří Nykodým)

Navrhovatelem je prezident republiky Václav Klaus.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 7.11.2003.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 6.1.2003.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 11.11.2003.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Václava Domšová, který přijal k tomuto tisku dne 26.11.2003 usnesení č. 58, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 196/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 12. schůzi a projednal jej dne 3.12.2003.

Svým usnesením č. 257, v hlasování č. 11 projednal tento tisk s výsledkem jednání - vyslovuje souhlas.