Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 194
(97 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr spravedlnosti Karel Čermák.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 351
Novela z. o Vězeňské službě

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 351/0 dne 13. 6. 2003.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 12. 6. 2003 (usnesení č. 155). Určil zpravodaje: JUDr. Petr Ibl a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro obranu a bezpečnost

 • 1

  Čtení proběhlo 8. 7. 2003 na 18. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 618).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 22. 10. 2003 na 22. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 22. 10. 2003 na 22. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 351/2, který byl rozeslán 23. 10. 2003 v 14:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 4. 11. 2003 na 22. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 596, usnesení č. 750).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 7.11.2003.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 8.12.2003.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 11.11.2003.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. Jaroslav Doubrava, který přijal k tomuto tisku usnesení č. 102, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 194/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 12. schůzi a projednal jej dne 3.12.2003.

Svým usnesením č. 251, v hlasování č. 4 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 4.12.2003 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 436/2003.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 4. 12. 2003.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 9. 12. 2003.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 11. 12. 2003.

Témata EUROVOC: nápravně výchovné zařízeníparlamentní výborposlanec parlamentuveřejná bezpečnostveřejná službavězeňský personálvězeňský režim