Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 193
(34 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je poslanec Miloš Melčák.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 6. 3. 2003. Vláda zaslala stanovisko 2. 4. 2003. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 3. 4. 2003 jako tisk 241/1 (nesouhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 241
N. z. o podpoře malého a středního podnikání

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 241/0 dne 3. 3. 2003. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0241P.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 9. 4. 2003 (usnesení č. 119). Určil zpravodaje: Ing. Eduard Vávra a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 16. 5. 2003 na 16. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.

  Projednávání pokračovalo 16. 5. 2003 na 16. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 450).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 30. 9. 2003 usnesení doručené poslancům jako tisk 241/2 (komplexní pozměňující návrh).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 14. 10. 2003 na 22. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 14. 10. 2003 na 22. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 241/3, který byl rozeslán 15. 10. 2003 v 16:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 29. 10. 2003 na 22. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 209, usnesení č. 701).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 7.11.2003.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 8.12.2003.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 11.11.2003.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Milan Balabán, který přijal k tomuto tisku dne 24.11.2003 usnesení č. 168, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 193/1.

Senát zařadil tisk na svou 12. schůzi a projednal jej dne 3.12.2003.

Svým usnesením č. 250, v hlasování č. 3 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 4.12.2003 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 1/2004.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 9. 12. 2003.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 10. 12. 2003.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 11. 12. 2003.

Témata EUROVOC: malé a střední podnikypodpora podnikáníústřední orgány státní správy