Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 186
(32 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 95/1996 Sb. a zákona č. 304/2000 Sb.
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr průmyslu a obchodu Milan Urban.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 297
Novela z. o barvení a značk. uhlovodíkových paliv a maziv

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 297/0 dne 29. 4. 2003.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 30. 4. 2003 (usnesení č. 133). Určil zpravodaje: Tomáš Teplík a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 16. 5. 2003 na 16. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 456).

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 30. 9. 2003 usnesení doručené poslancům jako tisk 297/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 14. 10. 2003 na 22. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 14. 10. 2003 na 22. schůzi.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 29. 10. 2003 na 22. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 206, usnesení č. 700).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 4.11.2003.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 4.12.2003.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 4.11.2003.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ivan Adamec, který přijal k tomuto tisku dne 13.11.0200 usnesení č. 165, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 186/1.

Senát zařadil tisk na svou 12. schůzi a projednal jej dne 3.12.2003.

Svým usnesením č. 253, v hlasování č. 7 projednal tento tisk s výsledkem jednání - nezabývat se.

Dne 4.12.2003 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 442/2003.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 9. 12. 2003.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 10. 12. 2003.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 11. 12. 2003.