Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 185
(146 kB)
Návrh zákona o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Bohuslav Sobotka.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 451
V.n. z. o nakládání se surovými diamanty

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 451/0 dne 12. 9. 2003.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 24. 9. 2003 (usnesení č. 184). Určil zpravodaje: Ing. Miloš Melčák, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 22. 10. 2003 na 22. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 22. 10. 2003 na 22. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 681).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 5 dní.

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 27. 10. 2003 usnesení doručené poslancům jako tisk 451/1 (komplexní pozměňující návrh).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 29. 10. 2003 na 22. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 29. 10. 2003 na 22. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 451/2, který byl rozeslán 30. 10. 2003 v 9:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 31. 10. 2003 na 22. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 485, usnesení č. 745).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 4.11.2003.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 4.12.2003.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 4.11.2003.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. František Kopecký, který nepřijal k tomuto tisku dne 13.11.0200 žádné usnesení. Průběh jednání je uveden v záznamu z jednání č. 8, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 185/1.

Senát zařadil tisk na svou 12. schůzi a projednal jej dne 3.12.2003.

Svým usnesením č. 258, v hlasování č. 13 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 4.12.2003 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 440/2003.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 9. 12. 2003.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 10. 12. 2003.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 11. 12. 2003.

Témata EUROVOC: dovozdovozní povolenídrahokamyvývozvývozní povolení