Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 184
(20 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 516/2002 Sb., o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění úvěru určeného na financování nákupu železničních vozů, poskytnutého společností EUROFIMA
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Ludvík Hovorka.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 30. 7. 2003. Vláda zaslala stanovisko 13. 8. 2003. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 13. 8. 2003 jako tisk 411/1 (připomínky).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 411
Nov. z. o posk. stát. záruky ČR na zaj.úvěru - EUROFIMA

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 411/0 dne 28. 7. 2003.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0411.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 21. 8. 2003. Určil zpravodaje: Ing. Jaroslav Gongol, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 22. 10. 2003 na 22. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.

  Projednávání pokračovalo 22. 10. 2003 na 22. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 682).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 5 dní.

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 27. 10. 2003 usnesení doručené poslancům jako tisk 411/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 29. 10. 2003 na 22. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 29. 10. 2003 na 22. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 411/3, který byl rozeslán 29. 10. 2003 v 13:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 31. 10. 2003 na 22. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 435, usnesení č. 741).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 4.11.2003.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 4.12.2003.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 4.11.2003.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Robert Kolář, který přijal k tomuto tisku dne 11.11.2003 usnesení č. 157, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 184/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 11. schůzi a projednal jej dne 12.11.2003.

Svým usnesením č. 245, v hlasování č. 80 projednal tento tisk s výsledkem jednání - nezabývat se.

Dne 14.11.2003 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 399/2003.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 14. 11. 2003.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 14. 11. 2003.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 21. 11. 2003.

Témata EUROVOC: investiční úvěrkolejové vozidlozáruka úvěruželezniční park