Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 180
Informace vlády ČR o nasazení sil a prostředků Armády České republiky v zahraničních operacích za období leden - červen 2003

Navrhovatelem je ministr obrany Miroslav Kostelka.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 21.10.2003.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 482.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 22.10.2003.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. Josef Zoser, který přijal k tomuto tisku dne 3.12.2003 usnesení č. 100, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 180/1.

Senát zařadil tisk na svou 12. schůzi a projednal jej dne 17.12.2003.

Svým usnesením č. 287, v hlasování č. 95 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.

Témata EUROVOC: IrákNATOhumanitární pomocvojska v zahraničízápadní Balkán