Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 174
(37 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr zdravotnictví Marie Součková.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 399
Novela z. o pojistném na všeob. zdrav. pojištění

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 399/0 dne 9. 7. 2003.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 10. 7. 2003 (usnesení č. 171). Určil zpravodaje: MUDr. Milan Cabrnoch a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

 • 1

  Čtení proběhlo 22., 24. 7. 2003 na 19. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 633).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 24. 9. 2003 na 20. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 24. 9. 2003 na 20. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 399/2, který byl rozeslán 25. 9. 2003 v 15:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 26. 9. 2003 na 20. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 220, usnesení č. 669).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 8.10.2003.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 7.11.2003.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 9.10.2003.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. MUDr. Zuzana Roithová, který přijal k tomuto tisku dne 22.10.2003 usnesení č. 34, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 174/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 11. schůzi.

Senát nepřijal k tisku usnesení.

Dne 7.11.2003 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 455/2003.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 13. 11. 2003.
  Prezident zákon nepodepsal a 26. 11. 2003 vrátil zpět sněmovně.
  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen prezidentovi rozdán poslancům jako tisk 399/3.
  Stanovisko prezidenta rozdáno poslancům jako tisk 399/4.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Hlasování o zákonu vráceném prezidentem proběhlo 11. 12. 2003 na 23. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 752, usnesení č. 812).

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 17. 12. 2003.

Témata EUROVOC: osoba samostatně výdělečně činnázdravotní pojištění