Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 172
(91 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 397
Novela z. o stát. sociální podpoře

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 8.10.2003.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 7.11.2003.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 9.10.2003.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. Josef Novotný, který přijal k tomuto tisku dne 22.10.2003 usnesení č. 33, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 172/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 11. schůzi a projednal jej dne 6.11.2003.

Svým usnesením č. 229, v hlasování č. 30 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 7.11.2003 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 453/2003.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 13. 11. 2003.
  Prezident zákon nepodepsal a 27. 11. 2003 vrátil zpět sněmovně.
  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen prezidentovi rozdán poslancům jako tisk 397/4.
  Stanovisko prezidenta rozdáno poslancům jako tisk 397/5.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Hlasování o zákonu vráceném prezidentem proběhlo 11. 12. 2003 na 23. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 755, usnesení č. 813).

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 17. 12. 2003.

Témata EUROVOC: rodinné přídavkysociální zabezpečenísprávní pravomoc