Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 171
(41 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 394
Novela z. o sociální potřebnosti

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 8.10.2003.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 7.11.2003.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 9.10.2003.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. RNDr. Alena Palečková, který přijal k tomuto tisku dne 22.10.2003 usnesení č. 32, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 171/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 11. schůzi a projednal jej dne 5.11.2003.

Svým usnesením č. 227, v hlasování č. 28 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 7.11.2003 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 422/2003.

Prezident republiky

  • P

    Zákon doručen prezidentovi k podepsání 13. 11. 2003.
    Prezident zákon podepsal.
    Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 18. 11. 2003.

Sbírka zákonů

  • VL

    Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 28. 11. 2003.

Témata EUROVOC: nízký příjemosoba samostatně výdělečně činnápomoc sociálně znevýhodněným skupinámsociální dávkysociální pomoc