Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 17
(749 kB)
Žádost prezidenta republiky o vyslovení souhlasu Senátu Parlamentu České republiky s jmenováním soudce Ústavního soudu (JUDr. Jiří Mucha)

Navrhovatelem je prezident republiky Václav Havel.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 2.1.2003.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 2.3.2003.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 7.1.2003.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jiří Stodůlka, který přijal k tomuto tisku dne 16.1.2003 usnesení č. 6, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 17/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 3. schůzi a projednal jej dne 23.1.2003.

Svým usnesením č. 47, v hlasování č. 6 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje.

Senát zařadil tisk na svou 3. schůzi a projednal jej dne 23.1.2003.

Svým usnesením č. 48, v hlasování č. 6 projednal tento tisk s výsledkem jednání - vyslovuje souhlas.