Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 169
(176 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Bohuslav Sobotka.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 400
Novela z. o účetnictví - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 400/0 dne 10. 7. 2003.
  Zákon předložen Výboru pro evropskou integraci k předběžné konzultaci.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 10. 7. 2003 (usnesení č. 171). Určil zpravodaje: Ing. Petr Rafaj a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 22., 24. 7. 2003 na 19. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 626).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 18. 9. 2003 usnesení doručené poslancům jako tisk 400/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 24. 9. 2003 na 20. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 24. 9. 2003 na 20. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 400/2, který byl rozeslán 24. 9. 2003 v 17:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 26. 9. 2003 na 20. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 166, usnesení č. 662).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 8.10.2003.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 7.11.2003.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 9.10.2003.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Robert Kolář, který přijal k tomuto tisku dne 29.10.2003 usnesení č. 147, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 169/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 11. schůzi a projednal jej dne 5.11.2003.

Svým usnesením č. 221, v hlasování č. 15 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 7.11.2003 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 437/2003.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 11. 11. 2003 poslancům jako tisk 400/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 11. 11. 2003 poslancům jako tisk 400/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 25. 11. 2003 na 23. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 81, usnesení č. 756).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 26. 11. 2003.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 10. 12. 2003.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 11. 12. 2003.

Témata EUROVOC: evropský účetní systémfinanční účetnictvíúčetnictví