Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 167
(25 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 364/2000 Sb., o zrušení Fondu dětí a mládeže a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 79/2002 Sb.
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Hana Šedivá.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 29. 5. 2003. Vláda zaslala stanovisko 26. 6. 2003. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 27. 6. 2003 jako tisk 336/1 (připomínky).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 336
Novela z. o zrušení FDM

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 336/0 dne 29. 5. 2003. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0336.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 8.10.2003.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 7.11.2003.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 9.10.2003.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. Martin Mejstřík, který přijal k tomuto tisku dne 30.10.2003 usnesení č. 105, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 167/2.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 11. schůzi a projednal jej dne 6.11.2003.

Svým usnesením č. 228, v hlasování č. 29 projednal tento tisk s výsledkem jednání - zamítá.

Dne 7.11.2003 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 428/2003.

Poslanecká sněmovna


O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 27. 11. 2003 na 23. schůzi.
Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 250, usnesení č. 773).


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 27. 11. 2003.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 28. 11. 2003.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 4. 12. 2003.

Témata EUROVOC: mladý člověknezisková organizacepřevod vlastnictvízrušení společnosti