Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 165
(40 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Mezinárodní organizací pro migraci, kterou se mění Smlouva o spolupráci mezi Českou republikou a Mezinárodní organizací pro migraci ze dne 15. října 1997, podepsaná v Praze dne 17. června 2003
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr vnitra Stanislav Gross.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 7.10.2003.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 470.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 7.10.2003.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. Prof.PhDr. Josef Jařab, který přijal k tomuto tisku dne 22.10.2003 usnesení č. 97, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 165/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 12. schůzi a projednal jej dne 11.12.2003.

Svým usnesením č. 270, v hlasování č. 55 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Dopisem ze dne 12.12.2003 seznámil předseda Senátu prezidenta republiky, předsedu Poslanecké sněmovny a předsedu vlády s rozhodnutím Senátu - dává souhlas k ratifikaci mezinárodní smlouvy.

Témata EUROVOC: Mezinárodní organizace pro migracimigracemigrační politikazpětná migraceČeská republika