Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 164
(831 kB)
Žádost prezidenta republiky o vyslovení souhlasu Senátu Parlamentu České republiky s jmenováním soudce Ústavního soudu (JUDr. Jan Musil)

Navrhovatelem je prezident republiky Václav Klaus.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 6.10.2003.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 5.12.2003.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 7.10.2003.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Václava Domšová, který přijal k tomuto tisku dne 12.11.2003 usnesení č. 55, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 164/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 11. schůzi a projednal jej dne 12.11.2003.

Svým usnesením č. 241, v hlasování č. 52 projednal tento tisk s výsledkem jednání - vyslovuje souhlas.