Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 162
(300 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí (Aarhuská úmluva)
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr životního prostředí Libor Ambrozek.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 22.9.2003.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 458.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 30.9.2003.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Jiří Brýdl, který přijal k tomuto tisku usnesení č. 43, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 162/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 11. schůzi a projednal jej dne 12.11.2003.

Svým usnesením č. 247, v hlasování č. 82 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Dopisem ze dne 13.11.2003 seznámil předseda Senátu prezidenta republiky, předsedu Poslanecké sněmovny a předsedu vlády s rozhodnutím Senátu - dává souhlas k ratifikaci mezinárodní smlouvy.

Témata EUROVOC: ochrana životního prostředíprávo na informacespolupráce v oblasti životního prostředízpřístupňování informacíČeská republika