Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 161
(130 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o styku s dětmi, přijatá ve Vilniusu dne 3. května 2002
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr spravedlnosti Karel Čermák.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 17.9.2003.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 456.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 30.9.2003.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. MUDr. Martin Dvořák, který přijal k tomuto tisku dne 14.10.2003 usnesení č. 96, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 161/2.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 12. schůzi a projednal jej dne 3.12.2003.

Svým usnesením č. 252, v hlasování č. 5 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Dopisem ze dne 12.12.2003 seznámil předseda Senátu prezidenta republiky, předsedu Poslanecké sněmovny a předsedu vlády s rozhodnutím Senátu - dává souhlas k ratifikaci mezinárodní smlouvy.

Témata EUROVOC: dítěpráva dítěteprávo dozoruvyživovaná osoba