Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 160
(220 kB)
Vládní návrh na vyslovení souhlasu s ratifikací Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o přechodném pobytu příslušníků ozbrojených sil České republiky a ozbrojených sil Spolkové republiky Německo na území druhého státu, podepsané v Praze dne 31. července 2003
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr obrany Miroslav Kostelka.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 2.9.2003.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 440.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 9.9.2003.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. Jaroslav Horák, který přijal k tomuto tisku dne 8.10.2003 usnesení č. 91, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 160/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 11. schůzi a projednal jej dne 6.11.2003.

Svým usnesením č. 233, v hlasování č. 37 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Dopisem ze dne 13.11.2003 seznámil předseda Senátu prezidenta republiky, předsedu Poslanecké sněmovny a předsedu vlády s rozhodnutím Senátu - dává souhlas k ratifikaci mezinárodní smlouvy.

Témata EUROVOC: Německoarmádahumanitární pomocmanagementprivatizacevojenské cvičenívojska v zahraničízemědělská politikaČeská republika